Mahjong leren

 

Cursus mahjong

 

Tijdens de algemene ledenvergadering van mei 2010 is vastgesteld dat het leren van het spel mahjong tijdens de clubavonden niet optimaal is. Afgezien dat een lid als instructeur moet dienen en daardoor de competitie-avond mist, is de omgeving enigszins afleidend. De leden geven er de voorkeur aan instructie op een ander tijdstip en mogelijk in een andere locatie te laten plaatsvinden.

 

De instructeurs zijn leden van de ENMV en hebben ervaring in het bijbrengen van mahjong op alle niveaus.

De cursus zal, bij voldoende aanmelding, worden gegeven tegen een kleine vergoeding.

Ter ondersteuning van de cursus is er een boek beschikbaar, ‘Mahjong stap voor stap’ (Adrie van Geffen, nov. 2008) dat via de ENMV kan worden verkregen bij aanvang van de cursus.

 

Als u al bekend bent met het spel, maar in een andere variant, dan is enige instructie waarschijnlijk toch gewenst. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen en het niveau kan de instructie en de duur ervan dan mogelijk worden aangepast.

 

Bent u bekend met de spelregels, al of niet na een cursus, dan kunt u een kijkje komen nemen tijdens een speelavond en beslissen of u lid wilt worden.

 

Aarzel niet om contact op te nemen via e-mail (info.enmv@gmail.com) om u aan te melden of nadere informatie te vragen.